Pravidla

Obsah

Úvod

Připravte se projít Bránou! Ve Stargate TCG budete vést tým postav na výpravy do jiných světů, překonávat překážky, porážet nepřátele a přitom plnit mise. Veškerá zábava a dobrodružství populárního televizního seriálu leží přímo před vámi!

Stargate TCG je sběratelská karetní hra, což znamená že není limitována jedním balíčkem karet, který se nikdy nemění. K dispozici jsou stovky různých karet, umožnující nepřeberné množství strategií pro balíčky z vaší vlastní sbírky.

Typy karet

Ve hře je šest typů karet. Čtyři z nich jsou Hrdinovy karty, které lze použít pouze během vašeho tahu: postava, mise, vybavení a událost. Dva z nich jsou Zloduchovy karty, které lze použít pouze během tahu vašeho soupeře: překážka a nepřítel.

Hvězdná brána PyramidaHrdinovy karty mají v levém horním rožku ikonu Hvězdné brány, zatímco Zloduchovy karty mají ikonu pyramidy.

Postava

Karty postav reprezentují lidi, kteří pracují přímo pro nebo po boku SGC, včetně lidí z jiných planet, které potkáte na vašich cestách Bránou. Jsou dva podtypy postav: týmová a podpůrná.

Postava

Týmové postavy jsou vaši hlavní průzkumníci. Každou hru začínáte přesně se čtyřmi týmovými postavami, které položíte přímo před sebe. Každá z postav má určitý stupeň každé ze čtyř základních dovedností ve hře:

Kultura Kultura Boj Boj
Věda Věda Důvtip Důvtip
Podpůrná postava

Podpůrné postavy asistují vašemu týmu při překonávání překážek a plnění misí. Hrají se z ruky během hry. Podpůrné postavy mají obvykle pouze jednu nebo dvě dovednosti.

Mnoho postav je ztvárněno ve více verzích, každá je pak jinou kartou postavy. Ačkoli mají stejný název, mají různé podtituly.

Mise

Karty misí reprezentují místa, kam vaše postavy cestují pomocí Hvězdné brány. Budou potřebovat jednu ze čtyř dovedností aby ji úspěšně dokončily. Často budete potřebovat spolupráci dvou nebo i více postav, abyste splnil požadavky mise k jejímu zdárnému dokončení.

V každé hře budete mít přesně 12 misí.

Mise

Zkušenosti z misí jsou jedním ze způsobů jak vyhrát hru. Symbol získává jedna z postav, která misi úspěšně dokončila. Je celkem šest různých symbolů.

Blíženci Blíženci Ryby Ryby
Váhy Váhy Štír Štír
Orion Orion Trojúhelník Trojúhelník

Vybavení

Karty vybavení reprezentují výstroj použitou vašimi postavami. Některé z nich jsou konvenční vojenské předměty jako například zbraně, zatímco jiné jsou speciální zařízení, používaná SGC jako například MALP. Některé další reprezentují mimozemskou technologii.

Vybavení

Událost

Událost

Karty událostí reprezentují rozhodující momenty vašich dobrodružství. Když zahrajete událost, provedete její efekt a pak ji odhodíte na odhazovací kupku.

(Popisky karty události jsou stejné jako ty na vybavení.)

Překážka

Karty překážek reprezentují nečekáné zkoušky a výzvy, kterým tým čelí při svých cestách galaxií. Překážkou může být všechno od neznámé nemoci, přes nepřátelské domorodce až po vládní červenou pásku doma na Zemi.

Překážka

Nepřítel

Karty nepřátel reprezentují jedince, kteří stojí proti týmu, jako například goa'uldské Vládce Soustavy, orijské Převory, či další významné protivníky.

Nepřítel

Někteří nepřátelé jsou ztvárněni ve více verzích, každá je pak jinou kartou nepřítele. Ačkoli mají stejný název, mají různé podtituly.

Všimněte si, že ačkoli nepřátelé jsou silně podobní postavám, nejsou to postavy.

Začátek hry

Každý hráč umístí před sebe do řady své čtyři týmové postavy lícem vzhůru. Poté vezme svých dvanáct misí a umístí je stranou rubem vzhůru jako svůj balíček misí. Pak zamíchá zbývající karty (svůj balíček).

Každý hráč sečte celkovou cenu svých čtyř týmových postav. Toto číslo je vítězný součet vašeho soupeře.

Pokud máte vyšší vítězný součet, začínáte jako první (v případě remízy, rozhodněte pořadí losem). Váš soupeř vybere jednu z vašich týmových postav a stopne ji (Tuto postavu nebudete moci ve svém prvním kole použít. Stopování je popsáno dále viz. kapitola Akce Hrdiny.)

Paulovy čtyři postavy mají ceny 2, 3, 4 a 5, tudíž Jasonův vítězný součet je 14. Jasonovy postavy mají ceny 3, 3, 3 a 4, tudíž Paulův vítězný součet 13. Jasonův vítězný součet je vyšší, proto začíná. Paul poté stopne jednu z Jasonových týmových postav.

Každý hráč si ze svého balíčku lízne osm karet. Tyto karty pak tvoří jeho počáteční ruku. Po jejím prohlédnutí se můžete rozhodnout zamíchat ji zpět do balíčku a líznout si stejný počet karet. Toto můžete provést pouze jednou (první hráč se o tomto kroku rozhoduje dříve než druhý).

Během hry se můžete setkat s kartami, které odporují těmto pravidlům. Herní text na kartách je vždy nadřazený pravidlům.

Tahová sekvence

Hráči se střídají ve svých tazích. Každý hráčův tah se skládá z těchto fází v tomto pořadí.

  1. Energetická fáze
  2. Fáze misí
    1. Provádění Akcí
    2. Rozhodnutí aktuální mise
    3. Rozhodnutí pokračovat
  3. Konečná fáze

Ve svém kole jste Hrdina; všechny Zloduchovy karty, které máte ve hře jsou ignorovány oběma hráči. Během kola svého protihráče, jste Padouch; všechny Hrdinovy karty, které máte ve hře jsou ignorovány oběma hráči.

Energetická fáze

V této první fázi každého kola, hráči získají množství energie, které budou mít toto kolo k dispozici. Každý hráč získá 3 energie plus jednu za každý symbol na Hrdinových postavách.

Je Jasonovo kolo a jeho postavy mají celkem dva symboly (za splnění dvou misí v předchozích kolech). Jason a jeho protihráč Paul získají pro toto kolo oba shodně 5 energií.

Energie se neuchovává z předchozího kola; vše co nestačíte utratit do konce kola je ztraceno.

Můžete používat skleněné kamínky, kostku, tužku a papír nebo nějký jiný způsobu pro sledování kolik energie jste získal a kolik jste během kola utratil.

Fáze misí

Pokud jste Hrdina, vezměte vrchní kartu ze svého balíčku misí a zahrajte ji lícem vzhůru mezi sebe a svého protihráče. Tato karta je aktuální mise, první destinace pro vaše postavy tohoto kola (později se mohou vydat i jinam, takže si nechte volné místo vpravo od mise).

Jason otočí vrchní kartu svého balíčku (Supply Raid) a zahraje ji lícem před sebe.

Fáze misí je rozdělena do tří kroků: Provádění akcí, Rozhodnutí aktuální mise a Rozhodnutí pokračovat.

Provádění akcí

V tomto kroku se hráči střídají, přičemž každý má šanci provést jednu akci. Začíná Hrdina. Každý hráč může provést během Fáze misí libovolný počet akcí (i žádnou), ale najednou může provést pouze jednu. Díky tomu má váš protihráč šanci provést mezi dvěma vašimi akcemi jednu svou.

Namísto provedení akce můžete "passnout". To že jednou passnete neznamená, že později už nemůžete provádět akce. Pokud oba hráči po sobě passnou, přejděte ke kroku Rozhodnutí aktuální mise.

Akce Hrdiny

Jako Hrdina můžete provést tři typy akcí: zahrát kartu, přiřadit postavu a posílit postavu.

Zahrát kartu. Můžete z ruky zahrát událost, podpůrnou postavu nebo vybavení. Musíte zaplatit cenu vyznačenou na kartě odečtením od vaší celkové energie pro toto kolo. Pokud nemáte dostatek energie k zaplacení ceny, nemůžete kartu zahrát.

Když zahrajete událost, proveďte okamžitě její efekt a pak ji odložte na odkládací kupku.

Když zahrajete podpůrnou postavu nebo vybavení, položte kartu lícem vzhůru před sebe do řady za vaše týmové postavy.

Hrdinovy karty

Postavu nemůžete zahrát, pokud už ve hře máte postavu (týmovou nebo podpůrnou) se stejným názvem, i když mají různé podtituly. Toto omezení neplatí pro vybavení.

Implicitně jsou všechny vaše postavy a vybavení připravené, dostupné k provádění níže popsaných akcí.

Díky hráčovým akcím se může připravená karta stát stopnutou. Stopnutá karta už není připravená a je nedostupná po zbytek kola. Kdykoli se vaše karta stanou stopnutou, umístěte ji do sloupečku vlevo od aktuální mise. Karta, která je stopnutá, nemůže být znovu stopnuta.

Pokud je některá z vašich podpůrných postav nebo vybavení zničena, umístěte ji na odkládací kupku.

Přiřazení postavy

Přiřadit postavu. K aktuální misi můžete přiřadit připravenou postavu. Vyberte postavu a umístěte ji z vaší strany do sloupečku pod misí (už není připravená, namísto toho je nyní přiřazená).

Týmovou postavu můžete přiřadit k aktuální misi i když má v danou dovednost 0, podpůrnou postavu můžete přiřadit pouze pokud má danou dovednost.

Ke splnění mise musí být celkový součet dovedností vašich přiřazených postav roven nebo větší než její obtížnost. Přiřazování postav je klíčem k zajištění úspěchu.

Posílit postavu. Pokud máte na ruce postavu, která má stejný název jako postava, kterou jste přiřadil k aktuální misi (ačkoli mají různé podtituly), můžete ji odhodit na odhazovací kupku. Přiřazená postava získá do konce aktuální mise dovednosti +1.

Během mise můžete jednu postavu posílit i vícekrát.

Akce Zloducha

Jako Zloduch můžete provést celkem pět typů akcí: zahrát překážku, zahrát nepřítele, přiřadit nepřítele, posílit nepřítele a zahrát komplikaci.

Zahrát překážku. Můžete z ruky zahrát překážku. Musíte zaplatit cenu vyznačenou na kartě a odečíst ji od vaší celkové energie pro toto kolo. Pokud nemáte dostatek energie, nemůžete kartu zahrát.

Každá překážka má obtížnost v jedné nebo více dovednostech (někdy je to 0). Nemůžete zahrát překážku, která nemá obtížnost v dovednosti, kterou vyžaduje aktuální mise.

Akce Zloducha

Když zahrajete překážku, položte ji do sloupečku pod misi (z vaší strany). Každá překážka přidává obtížnost aktuální misi. Pokud má překážka stupeň obtížnosti pro více než jednu dovednost, věnujte pozornost pouze obtížnosti v dovednosti, kterou vyžaduje aktuální mise.

Zahrát nepřítele. Můžete z ruky zahrát nepřítele. Stejně jako u překážek, musíte zaplatit cenu vyznačenou na kartě. Nepřítel nemusí mít dovednost, kterou vyžaduje aktuální mise.

Když zahrajete nepřítele, položte ho před sebe lícem vzhůru, do řádku odděleně od vašich Hrdinových karet. Nepřítele nemůžete zahrát, pokud už ve hře máte nepřítele se stejným názvem, ačkoli mají různé podtituly.

Stejně jak Hrdinovy postavy a vybavení, nepřátelé jsou implicitně připravení a mohou se stát stopnutými díky akcím hráčů. Každého stopnutého nepřítele umístěte do sloupečku vedle aktuální mise (naproti Hrdinových stopnutých karet).

Pokud je jeden z vašich nepřátel zničen, položte jej na odhazovací kupku.

Přiřadit nepřítele. K aktuální misi můžete přiřadit připraveného nepřítele (už není připravený, namísto toho je nyní přiřazený). Nepřítele můžete přiřadit pouze pokud má dovednost vyžadovanou aktuální misí. Přidá pak svou obtížnost k aktuální misi.

Nepřítele nemůžete přiřadit k misi, pokud již máte přiřazeného jiného nepřítele.

Posílit nepřítele. Pokud máte na ruce nepřítele, která má stejný název jako nepřítel, kterého jste přiřadil k aktuální misi, (ačkoli mají různé titulky) můžete jej odhodit na odhazovací kupku. Přiřazený protivník získá obtížnost +1 do konce aktuální mise.

Zahrát komplikaci. Můžete zaplatit energii a vzít kteroukoli kartu z ruky (Hrdinovu nebo Zloduchovu) a položit ji rubem vzhůru k aktuální misi. Karta se stává komplikací a přidává k aktuální misi obtížnost 1.

Cena za zahrání komplikace je 1 energie, plus 1 energie za každou komplikaci na aktuální misi. Pokud nemáte dostatek energie, nemůžete komplikaci zahrát.

První komplikaci na misi stojí 1 energii. Druhá by stála 2 energie, třetí 3 energie a tak dále.

Pokud je zahraná komplikace nějakým způsobem zničena, neovlivňuje cenu následujících komplikací.

Aktivované schopnosti

Jako Hrdina i jako Padouch, můžete jako akci použít aktivovanou schopnost jedné z vašich karet ve hře. Aktivovaná schopnost je každý odstavec herního textu, který obsahuje symbol "--".

Text před tímto symbolem je cena za použití této aktivované schopnosti. Pokud nemůžete zaplatit její cenu, nemůžete aktivovanou schopnost použít. Cena není nezbytně jen nějaké množství energie. Může čítat i jeden nebo více symbolů (popsáno později, viz. Získání symbolu).

Text za tímto symbolem je efekt, který se provede po zaplacení ceny.

Aktivanou schopnost můžete použít i vícekrát, pokud pokaždé zaplatíte její cenu.

Ukázka provádění akcí

Jason se pokouší o misi Supply Raid. Ta potřebuje Boj 4, a tak k ní přiřazuje Teal'ca (který má Boj 3).

Paul hlásí pass.

Jason hraje z ruky Olafa a zaplatí 3 energie z jeho celkových 5.

Paul znovu hlásí pass.

Jason přiřazuje Olafa k misi, který má Boj 2. Jeho přiřazené postavy tak mají celkem Boj 5, což stačí k úspěchu.

Paul hraje z ruky překážku Salish Spirits, která stojí 2 energie z jeho celkových 5. Přidává k obtížnosti aktuální mise Boj 2 a zvedá ji tak na 6.

Jason posiluje Olafovy dovednosti odhozením kopie Olafa z ruky na odhazovací kupku. Olaf má nyní Boj 3 a Jason má celkový Boj 6.

Paul hraje komplikaci, bere kartu z ruky a pokládá ji rubem vzhůru k misi. Toto stojí 1 energii (pro zbytek kola mu zbývájí 2) a zvyšuje obtížnost mise o 1. Mise teď vyžaduje Boj 7.

Jason přiřazuje Rak'nora, který má boj 2. Nyní má víc než dost k úspěchu.

Paul hlásí passuje a Jason passuje hned po něm. Nyní je čas rozhodnout misi.

Rozhodnutí aktuální mise

Jakmile oba hráči po sobě passnou, rozhodněte aktuální misi.

Určení úspěchu nebo selhání

Pokud celkové dovednosti přiřazených postav jsou větší nebo rovny obtížnosti mise, (zvýšené překážkami, nepřítelem a komplikacemi) Hrdina uspěl. Pokud ne, selhal.

Jason má celkem k Supply Raid přiřazen Boj 8. Obtížnost mise včetně překážky a komplikace, které Paul zahrál je 7. Jason na misi uspěl.

Použítí herních textů Úspěch a Selhání.

Hráči uplatňují všechny herní texty, které jsou vázány na rozhodnutí mise. Takový text je označen buď klíčovým slovem Úspěch nebo Selhání a používá se dle toho, zda mise byla úspěšná či ne. Tento herní text není volitelný, pokud není upřesněn (slovem "může"). Hráčí uplatňují pouze texty mise a karet, které jsou k ní přiřazené.

Hrdina uplatňuje herní texty na svých kartách jako první (dle jím zvoleného pořadí), poté uplatňuje herní texty na svých kartách Zloduch (dle jím zvoleného pořadí).

Mise Supply Raid byla úspěšná, takže Jason nyní uplatní její herní text: "Úspěch: Tvůj protihráč ztrácí 2 energie." Pokud by selhal, Paul by mohl uplatnit herní text Salish Spirits: "Selhání: Znič podpůrnou postavu." Paul by mohl zničit Olafa.

Ať už mise byla úspěšná či ne, všechny postavy k ní přiřazené se nyní stopnou.

Rozvržení stolu

Rozvržení stolu

Oživení nebo Skórování nepřátel

Poté, co byly uplatněny všechny odpovídající herní texty a pokud Zloduch přiřadil k aktuální misi nepřítele, musí se nyní rozhodnout, zda chce nepřítele oživit nebo skórovat.

Oživit. Každý nepřítel má oživovací cenu (odlišenou od jeho vyvolávací ceny). Pro oživení jednoho z vašich nepřátel musíte z vrchu vašeho balíčku odhodit počet karet rovný jeho oživovací ceně na odhazovací kupku. Odeberte nepřítele z aktuální mise. Nyní je stopnut. Nepřítele můžete oživit, ať už mise byla úspěšná nebo ne. Pokud vám nezbývá v balíčku dostatek karet k zaplacení oživovací ceny, nemůžete nepřítele oživit.

Skórovat. Při skórování jednoho z vašich nepřátel jej odeberte z aktuální mise a položte na skórovací kupku. Nepřítel už není nadále ve hře. Později můžete klidně zahrát další kopii toho samého nepřítele (a také ho skórovat). Nepřítele můžete skórovat pouze pokud Hrdina na misi selhal.

Pokud se přiřazeného nepřítele rozhodnete ani neoživit ani neskórovat, zničte jej.

Neoživujete, neskórujete ani neničíte nepřátele, kteří nebyli přiřazeni k aktuální misi.

Až se Zloduch rozhodne, zda oživit nebo skórovat nepřítele, (či ani jedno z toho) zničí všechny překážky a komplikace na aktuální misi.

Získání symbolu

Pokud mise byla neúspěšná, přeskočte k dalšímu kroku.

Získání symbolu

Nicméně, pokud mise byla úspěšná, stává se symbolem, který získá jedna z Hrdinových postav. Hrdina vezme symbol a položí ho pod jednu z postav, která byla přiřazena k misi v kroku Rozhodnutí aktualní mise. Přečnívá z pravé strany tak, aby oba hráči viděli zkušenost. Poté byste měli zkontrolovat, zda Hrdina nevyhrál hru (popsáno níže).

Jason vezme splněnou misi Supply Raid a položí ji pod Teal'ca, jednu z postav, které k misi přiřadil.

Některé postavy mají herní text, který je aktivován pokaždé, když postava získá symbol a to by nastalo nyní. (Existují i karty které přesunují symbol z jedné postavy na druhou; v těchto případech druhá postava nezískává symbol.)

Symboly mohou získat jak týmové, tak podpůrné postavy, dle libosti. Nicméně, když je podpůrná postava, která má nějaký symbol, zničena, musíte tyto mise umístit dospod vašeho balíčku misí (v libovolném pořadí).

Týmové postavy mohou mít aktivované schopnosti, jejichž ceny obsahují i symboly. Tuto cenu zaplatíte (během kroku Provádění akcí) jednoduše tím, že budete mít tento symbol pod jednou ze svých postav, symbol tímto neztrácíte.

Harold Maybourne má herní text, který říká: " Štír, Zastav Harolda Maybourna -- Všechny ostatní týmové postavy získají dovednosti +1 do konce aktuální mise." Pro zaplacení ceny jej stopnete, pokud má pod sebou symbol Štír.

Pamatujte, že aktivované schopnosti vždy obsahují symbol "--". Jiné postavy mají herní text, ve kterých je po symbolu dvojtečka. Tento typ herních textů nepotřebuje k použití akci, ale trvá tak dlouho, dokud má postava pod sebou onen symbol. Herní text platí pouze jednou, i když má postava pod sebou více těchto symbolů.

Část herního textu Svetlany Markov říká: " Trojúhelník: Svetlana Markov získá Důvtip + 1." Pokud má pod sebou symbol Trojúhelník, získá o jedna větší Důvtip. Nezíská však o 2 větší Důvtip, pokud má pod sebou dva symboly Trojúhelník.

Rozhodnutí pokračovat

Aktuální mise skončila. Její herní text je nyní ignorován. Hrdina se nyní musí rozhodnout, zda chce v tomto kole pokračovat další misí.

Jako Hrdina můžete zahrát novou misi. Abyste toto mohli provést, musíte zaplatit 1 energii za každou selhanou misi toto kolo. Zloduch získá energii rovnou té vámi zaplacené.

Pokud jste toto kolo neselhali v žádné misi, nestojí vás nic zahrát novou. Ale pokud jste nesplnili dvě mise toto kolo, musíte zaplatit 2 energie k zahrání další. Váš soupeř rovněž dvě energie získá.

Pokud se rozhodnete zahrát novou misi, vezměte vrchní kartu svého balíčku misí a zahrejte ji lícem vzhůru mezi sebe a svého soupeře (napravo od případných dříve nesplněných misí). Toto je nyní aktuální mise. Vraťte se k prvnímu kroku Fáze misí, Provádění akcí.

Dříve utracená energie kteréhokoli z hráčů se neobnovuje. Hráči se musí vypořádat s novou misí pouze se zdroji, které jim zůstávají.

Jason se po Supply Raid rozhodne zkusit štěstí na další misi. Teal'c, Olaf a Rak'nor zůstávají z Rozhodnutí této mise stopnutí a nemohou se dalších misí zúčastnit. Jason nyní vezme vrchní kartu svého balíčku misí a zahraje ji.

Jason a Paul nyní opakují ten samý proces s novou misí. Jason utratil 3 energie a zbývají mu pouze 2. Paul má také 2 energie.

Hrdina se může rozhodnout zahrát novou misi, i když nemá žádné připravené postavy, které by mohl přiřadit během kroku Provádění akcí.

Pokud se Hrdina rozhodne nehrát další misi (nebo nemá dostatek energie), přejděte ke Konečné fázi.

Konečná fáze

Tato fáze začíná poté, co byly všechny mise rozhodnuty a poté, co se Hrdina rozhodl nepokračovat další misí.

Pokud jste Hrdina, všechny vaše stopnuté karty se připraví; vraťte je na příslušná místa herní plochy. Také Zloduchovi stopnutí nepřátelé se jsou připraveni.

Pak vezměte všechny nesplněné mise z tohoto kola a položte dospod vašeho balíčku misí (v libovolném pořadí).

Jason selhal při pokusu o druhou misi a rozhodl se nepokračovat dál. Nyní připraví všechny své postavy, poté položí všechny nesplněné mise rubem vzhůru dospod svého balíčku misí.

Poté každý hráč doplní svou ruku na standartních osm karet. Pokud máte méně než osm karet, dolízněte do osmi. Pokud máte více, musíte vybrat a odhodit tolik karet, kolik jich máte přes osm. Pokud máte přesně osm karet, nedělejte nic.

Hrdinovo kolo nyní skončilo. Nastává kolo dalšího hráče, který se stáva Hrdinou.

Jason nehrál během své druhé mise žádné další karty, takže si nyní dvě dolízne, aby měl na ruce osm karet.

Paul zahrál tři karty (překážku a komplikaci, plus další překážku při druhém pokusu o misi) a nyní si dolízne tři karty aby si doplnil ruku na plnou velikost. Jasonovo kolo skončilo a Paul začíná své.

Pokud si někdy hráč lízne poslední kartu svého balíčku, hra nekončí. Namísto toho pokračuje ve hře s kartami, které má ve hře a na ruce.

Vítězství

Jsou tři způsoby, jak vyhrát hru, dva za Hrdinu a jeden za Zloducha. Hra končí v tu chvíli, co některý z hráčů dosáhne některé z podmínek k vítězství:

Vyhráváte, pokud vaše postavy mají pod sebou celkem sedm symbolů.

Vyhráváte pokud celková zkušenost (na symbolech pod vašimi postavami nebo jakýchkoli dalších karet) je větší nebo rovna vašemu vítěznému součtu.

Vyhráváte, pokud celková cena karet na vaší skórovací kupce je větší nebo rovna vašemu vítěznému součtu.

Paul začal hru se čtyřmi týmovými postavami, jejichž hodnoty byly 5, 4, 3 a 3, díky čemuž může Jason vyhrát hru jako Hrdina buď získáním sedmi symbolů nebo 15 či více zkušenosti. Také může vyhrát jako Zloduch, pokud bude mít na své skórovací kupce nepřátele s cenami celkem 15 nebo více.

Stavba balíčku

Spousta zábavy z hraní sběratelské karetní hry vychází z vytváření vlastních strategií vybíráním karet, které použijete ve svém balíčku. Balíčky Stargate TCG musí splňovat tato pravidla:

Na začátku hry musíte mít přesně čtyři různé týmové postavy. Váš balíček misí musí obsahovat přesně 3 kulturní mise, 3 vědecké mise, 3 bojové mise a 3 důvtipové mise. Můžete použít jakoukoli kombinaci obtížností, zkušeností a symbolů.

Zbytek balíčku musí obsahovat alespoň 20 Hrdinových karet a alespoň 20 Zloduchových karet. Jakékoli karty, které přidáte nad rámec těchto 40 mohou být libovolnou kombinací Hrdinových a Zloduchových karet. Tato část vašeho balíčku nemá žádná velikostní omezení.

Váš balíček nesmí obsahovat více než tři kopie karty se stejným názvem (i když mají různé titulky).

Do balíčku můžete vložit jednu či dvě kopie libovolné týmové postavy, se kterou začínáte. Neexistuje způsob, jak během hry zahrát týmovou postavu, ale budete moci tyto postavy využít k posílení postavy nebo za Zloducha jako komplikace.

Tři a více hráčů

Stargate TCG je primárně určena pro dva hráče, ale můžete si zahrát i verzi pro více hráčů provedením několika málo jednoduchých úprav.

Každý hráč získá svůj vítězný součet z cen týmových postav po jeho levici. Hráč s nejvyšším vítězným součtem začíná (v případě rovnosti, rozhodněte pořadí losem mezi hráči s nevyšším vítězným součtem).

První hráč má ze startu jednu stopnutou postavu, zvolenou hráčem po jeho levici. Druhý hráč má také ze startu jednu stopnutou postavu, ale vybírá si ji sám. Ostatní hráči začínají hru normálně (stejně jako druhý hráč ve hře dvou hráčů).

Během hry, pokud je hráč Hrdina, hráč po jeho levici je Zloduch. Ostatní hráči jsou toto kolo neaktivními hráči. Žádné karty neaktivních hráčů nejsou ve hře. Neaktivní hráč nezískává v kole žádnou energii.

Rejstřík

Tento rejstřík poskytuje vysvětlení některých konceptů uvedených dříve v pravidlech. Také vysvětluje několik nových konceptů.

blokování

Některé herní texty mohou postavu nebo nepřítele bloknout na jednu či více misí. Postavu nebo nepřítele, který je bloknutý, nemůžete přiřadit, i když je připravený (nicméně, pokud byl přiřazený, dříve než byl bloknut, zůstává přiřazený).

Bloknuté postavy a nepřátelé, kteří jsou stále připravení mohou být využiti jinak; pouze nesmí být přiřazeni k misi.

Herní text Antarctic Rescue říká: "Když zahrajete tuto misi, váš protihráč si vybere týmovou postavu. Vybraná postava je bloknuta." Blokne vaši Samanthu Carter, jejíž herní text říká: " Trojúhelník, Stopni Samanthu Carter -- Obrať překážku na aktuální misi rubem vzhůru." Nemůžete přiřadit Samanthu Carter k aktuální misi, ale pořád můžete použít její aktivovanou schopnost k ovlivění překážky.

Pokud je karta ve hře, která blokovala postavu nebo nebo nepřítele, odložena na odhazovací kupku, tato postava nebo nepřítel je okamžitě odblokován. (Události nejsou nikdy ve hře.)

Blokování karty je někdy cenou za použití aktivované schopnosti. Pro zaplacení této ceny musí být karta připravená a nesmí být bloknutá.

Herní text P90 říká: "Stopni toto vybavení, blokni týmovou postavu pro aktuální misi -- Zahrání překažky stojí +1 do konce aktuální mise. Týmová postava, kterou bloknete musí být připravená a nesmí být bloknutá.

dovednosti

Pokud karta ovlivňuje "dovednosti" postavy nebo nepřítele bez specifického určení kterékoli ze čtyř dovedností, ovlivňuje pouze ty dovednosti, které postava nebo nepřítel má.

Část Bra'tacova herního textu říká: "Blíženci nebo Ryby: Pokud je Bra'tac připravený, každá jaffská podpůrná postava získá dovednosti +1." Artok je jaffská podpůrná postava, která má pouze Boj 2 a žádné další dovednosti. Bra'tac by Artokovi přidal +1 Boj, ale žádnou Kulturu, Vědu či Důvtip.

Nulová dovednost není to samé jako nemít dovednost; nula může být modifikována kartami, které ovlivňují dovednosti.

Herní text Seasoned Travellers říká: "Vyberte týmovou postavu, která získá dovednosti +1 do konce aktuální mise za každý symbol, který má." Tato karta by přidala Teal'covi Vědu 1, ačkoli normálně má 0.

klíčové slovo

Klíčové slovo je tučně vytištěné slovo, které se objevuje na herních textech karet a vážou se k němu speciální pravidla.

Příklady klíčových slov jsou například Úspěch nebo Selhání (vysvětleno výše, viz. Rozhodnutí aktuální mise) a Ústup (vysvětleno dále v Rejstříku).

komplikace

Některé herní texty umožňují přetočit překážku rubem vzhůru a změnit ji tak na komplikaci. Všechny efekty překážky se okamžitě zruší.

Herní text Samanthy Carter říká: " Trojúhelník, Stopni Samanthu Carter -- Přetoč překážku na aktuální misi rubem vzhůru." Pokud ji použijete k přetočení překážky, která blokovala jednu z vašich postav, tato postava je odblokována.

nemůžete

Pokud nějaký herní text říká, že "nemůžete" udělat něco, co by jiný herní text normálně umožnoval, "nemůžete" má přednost.

Část Harlanova herního textu říká: "Stopni Harlana -- Zahrej podpůrnou postavu za normální cenu, i když máte ve hře postavu se stejným názvem." Herní text Fall of Earth říká: "Nemůžete hrát podpůrné postavy." Dokud je Fall of Earth aktuální misí, nemůžete použít Harlanův herní text pro zahrání postavy.

odhazovací kupka

Odhazovací kupku kteréhokoli z hráčů si můžete kdykoli prohlédnout. Na pořadí karet na vaší odhazovací kupce nezáleží. Kdykoli berete kartu z odhazovací kupky, musíte ji ukazát soupeři.

popisný text

Většina karet má popisný text, psaný kurzívou ve zvláštním odstavci pod herním textem. Popisný text nikdy neovlivňuje žádným způsobem hru; je zde pouze k tomu, aby poskytl informace o univerzu Hvězdné brány.

překážka

Některé herní texty se vztahují k překážkám určitého dovednostního typu. Fungují, dokud má překážka obtížnost v dané dovednosti, i když to není dovednost potřebná pro aktuální misi.

Část herního textu Zat Gun říká: "Vyber bojovou překážku." Můžete vybrat překážku, zahranou při kulturní misi, pokud má tato překážka i bojovou obtížnost.

převaha

Když skórujete nepřítele, můžete také skórovat jednu překážku s tímto klíčovým slovem. Ke každému nepříteli můžete skórovat pouze jednu takovou překážku.

připravený

Ačkoli jsou karty připraveny normálně během Konečné fáze, některé herní texty mohou připravit přiřazenou, stopnutou nebo zneschopněnou postavu i jindy. Vraťte připravenou kartu do příslušného řádku vaší herní desky. Pokud byla přiřazena k aktuální misi, není již přiřazená a nepřispívá svými dovednostmi k aktuální misi.

přiřazený

Přiřazené postavy a nepřátelé mohou být stopnuti (přiřazené postavy mohou být i zneschopněny). Pokud se toto stane, karta již není přiřazená a nepřispívá svými dovednostmi/obtížností k aktuální misi.

rysy

Všechny karty (kromě misí) mají jeden nebo více rysů v oblasti mimo jejich herní text. Typ karty je jedním z ěchto rysů. Každá postava má rys buďto team nebo support. Ostatní rysy jsou například SGC, Goa'uld, Jaffa a tak dále.

Efekty ve hře často ovlivňují pouze karty, které mají specifický znak.

Imhotepův herní text říká: "Když zahraješ Imhotepa, zvol si: Stopni jaffskou týmovou postavu nebo stopni všechny jaffské podpůrné postavy." Když jej zahrajete, můžete buďto stopnout kartu, která má znaky Jaffa, Team a Character nebo stopnout všechny karty, které mají znaky Jaffa, Support a Character.

spouštěné efekty

Některé karty mají herní texty, které jsou spouštěny specifickým věcmi, které se stávají během hry. Spouštěč je vždy popsán jako první, následuje vysvětlení efektu, který nastane. Spouštěné efekty vždy začínají slovy "když", "pokaždé" nebo "na".

Herní text Brief Candle říká: "Když zahraješ tuto misi, stopni postavu." Její efekt je spuštěn okamžitě, jakmile zahrajete misi.

Ishtin herní text říká: "Pokaždé když Ishta získá jiný symbol, můžete zničit protivníka." Její efekt se spouští pokaždé, když získá symbol, který ještě nemá.

Část herního textu Henryho Hayese říká: "Na konci tvé energetické fáze získáš jednu energii." Jeho efekt se spouští na konci každé tvé energetické fáze.

Více efektů na různých kartách může být spuštěno tou samou věcí. V těchto případech proveďte efekty v pořadí určeném Hrdinou.

stavy

Většina karet ve hře je v jednom ze čtyř stavů: připravený, přiřazený, stopnutý nebo zneschopněný. Karta může být pouze v jednom z těchto stavů. Postavy mohou být v kterémkoli z těchto čtyř stavů. Nepřátelé mohou být připravení, přiřazení nebo stopnutí. Vybavení může být připravené nebo stopnuté. Události (které nejsou nikdy ve hře) a mise nejsou ani v jednom z těchto stavů.

Karta může být bloknuta v kterémkoli z těchto stavů.

stopnutý

Můžete použít herní text karty i když je stopnutá, pokud není řečeno jinak. Martoufův herní text říká: "Všechny ostatní postavy, které mají alespoň jeden symbol, který má i Martouf získají dovednosti +1." Ostatní postavy získají dovednosti +1, i když je Martouf stopnutý.

Herní text Transport Rings říká: "Stopni toto vybavení, zaplať 3 energie -- Připrav postavu. Toto je aktivovaná schopnost a stopnutí zařízení je část její ceny. Nemůžete stopnout stopnutou kartu, takže ji nemůžete použít, pokud jsou Transport Rings stopnuté.

ústup

Toto klíčové slovo se objevuje na některých překážkách. Vždy po něm následuje číslo. Překážka s ústupem má tuto aktivovanou schopnost: "Znič tuto překážku -- Získej X energie," kde X je definováno číslem.

záporná čísla

Ve hře nejsou žádná záporná čísla. Pokud vícero modifikací mění jedno číslo (například množství odebraných dovedností) a pokud je výsledné číslo menší než 0, toto číslo je zaokrouhleno na 0. Pokud je poté aplikována další modifikace, přepočítejte výsledek od začátku.

zneschopněný

Připravená, stopnutá nebo přiřazená postava se může stát namísto toho zneschopněnou. Když se toto stane, otočte postavu rubem vzhůru.

Během Konečné fáze zneschopněnou postavu neaktivujete. Namísto toho všechny zneschopněné postavy připravte a okamžitě stopněte na začátku vašeho kola. Žádná karta nemůže připravit zneschopněnou postavu (pokud výslovně neříká, že funguje na zneschopněné postavy).

Jason právě nesplnil misi a Paul zahrál překážku, která říká : "Selhání: Zneschopni týmovou postavu." Paul se rozhodl přetočit postavu Daniela Jacksona rubem vzhůru.

Později, v Jasonově Konečné fázi, neaktivuje Daniela Jacksona. Namísto toho na začátku svého dalšího kola připraví a okamžitě stopne Daniela Jacksona. Během konečné fáze tohoto kola bude Daniel Jackson konečně připraven.

Herní text zneschopněné postavy je ignorován. Pořád můžete využívat její název a rysy. Symboly a zkušenosti pod ní se započítávají pro vítězství a mohou být přesunuty.

Postava, která je zneschopněna nemůže být znovu zneschopněna.

Autoři

Design a vývoj hry: Evan Lorentz, Paul Dennen, Chuch Kallenbach, Scott Martins, Chris Woods

Design grafiky: Steve Thoma, Colton Hoerner

Hlavní testeři: Justin Beal, Jeremy Commandeur, Jared Hoffman, Sean O'Reilly

Za Comic Images: Alan Gordon, Hank Rose, Ron Ferrari, Zev Shlasinger

Za MGM: Tamara E. Brcka, Tricia Samuels Laudisa

Překlad: Marek Osvald

Zvláštní poděkování: Miku Foleymu, Barronu Vangoru Tothovi a spoustě dalších playtesterů, kteří na hře tvrdě pracovali.

stargatetcg.com

comicimages.com

sgtcg.drekorian.cz

Stargate SG-1 © 1997-2007 MGM Television Entertainment Inc. a MGM Global Holdings Inc. STARGATE SG-1 je registrovanou ochrannou známkou Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. METRO-GOLDWYN-MAYER: TM & © 2007 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Všechna práva vyhrazena.

Herní design © 2007 Sony Online Entertainment LLC. SOE a logo SOE jsou registrované ochranné známky Sony Online Entertainment LLC.

Hru vydává Comic Images, Saddle Brook, NJ. Vytištěno v Kanadě.